Hvad er LDN

2012.04.21 13:37

LDN er forkortelsen for behandlingsformen LavDosis Naltrexon (Engelsk: Low Dose Naltrexone).

Naltrexon er et stof der i 1985 blev godkendt (i USA) til behandling af opiatafhængighed (opium, morfin, kodein og heroin). I Danmark (2011) markedsføres det under navnet "Adepend", men har tidligere været tilgængeligt under navnene "Revia", "Naltrexon AOP", og muligvis også andre navne. Patienter der behandles med naltrexon for deres opiatafhængighed vil typisk indtage 50-100 mg i døgnet.

LDN, eller LavDosis Naltrexon, hentyder til bruges af naltrexon i lavere doser end ovenfor beskrevet, typisk mellem 3 og 5mg i døgnet, men alt mellem 2 og 10mg kaldes LDN.

Dr. Ian Zagon, Penn State University i USA, opdagede sidst i 1970'erne, at naltrexon givet i meget små doser gav nogle overraskende resultater (se "Virkemåde"), hvilket har ført til at Prof. Zagon og andre forskere siden har undersøgt virkningen af LDN i kræft- og autoimmunsygdomme (kroppens immunforsvar angriber kroppens egne celler).

Dr. Bernard Bihari fra New York (USA) - desværre afgået ved døden i maj 2010 - opdagede i midten af 1980'erne, mens han behandlede narkomaner med det netop godkendte stof naltrexon, at de der blev behandlet med meget små doser af stoffet fik det bedre i relation til den nye ukendte sygdom (det vi i dag kalder HIV/AIDS), der spredtes hurtigt blandt stiknarkomaner. Immunforsvaret lod altså til at blive styrket i personer der indtog meget lave doser af naltrexon. Bekendt med Prof. Zagons arbejde begyndte dr. Bihari nu at tilbyde LDN til andre patientgrupper med immunforsvarsrelaterede sygdomme, og med lige så gode resultater.

De ovennævntes pionerarbejde med naltrexon, samt de tusindvis af patientberetninger der med meget stor tydelighed viser effekt af behandlingen, ligger til grund for den voksende bevægelse af LDN-behandlede patienter. Data fra produktionsapoteker i USA indikerer, at der var over 100.000 patienter i behandling med LDN i 2009. Hertil kommer så brugere i resten af verden.

LDNinfo.dk