Målgrupper

2011.06.30 17:51

Patienter med nedennævnte lidelser (en direkte oversættelse af disse) er alle med held forsøgt behandlet af bl.a. Dr. Bihari:

Kræftformer

Andre lidelser, herunder autoimmune

LDNinfo.dk